JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEFUNKCIONALNE IMOVINE

 

IZDAVANJE U ZAKUP BIFEA-RESTORANA SA TERASOM  U ĐENOVIĆIMA – KROZ POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA 

IZDAVANJA U DUGOROČNI ZAKUP POSLOVNOG KOMPLEKSA – „HLADNJAČA MELJINE“-MESNA INDUSTRIJA

JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEFUNKCIONALNE IMOVINE